Święto Babci i Dziadka

Na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci z oddziału przedszkolnego w Kunach przygotowały program składający się z wierszy i piosenek.

Babcie i Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi brawami, nie kryli wzruszenia podziwiając prezentacje swoich “skarbów”.  Na koniec uroczystości wnuczęta wręczyły babciom i dziadkom laurki. Po części artystycznej goście zostali zaproszeni na kawę, herbatę i słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców, którym serdecznie dziękujemy.
To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy.
Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami.

Agnieszka Lipska

 

Pasowanie przedszkolaków

25  października  w Oddziale  Przedszkolnym  w Kunach  odbyło  się  pasowanie Przedszkolaków. Dzieci  przygotowywały  się  do  tego  dnia  z  wielkim  zaangażowaniem.

Dla  niektórych   był  to  pierwszy  występ  przed  publicznością.

Recytacja  wierszyków, śpiew   i  taniec  wypadły  niemal  z  zawodową  precyzją.

Zwieńczeniem  występów  było  wręczenie  maluchom  dyplomów.

Następnie  wszystkich  czekała  słodka  niespodzianka.

Dziękujemy  w  tym miejscu mamom  za  pomoc, w szczególności  Pani Emilii  Darul, Justynie  Mikołajczyk   oraz Pani  Kamili  Zawilskiej  za  upominki  dla  dzieci  w postaci  balonów.

Agnieszka Lipska

Dzień Edukacji Narodowej

W   latach  1957-71   nauczyciele  mieli  swoje święto  20  listopada.

W  1972 r.  postanowiono  upamiętnić  utworzenie  Komisji  Edukacji  Narodowej  i przeniesiono obchody  Dnia  Nauczyciela  na  14  października,  a  od  1982r.  święto  ma  oficjalną  nazwę  Dnia Edukacji Narodowej  właśnie,  albowiem  wcześniejsza   nazwa  to :

Komisja  nad  Edukacją  Młodzi Szlacheckiej  Dozór Mająca.

Komisja Edukacji  Narodowej  została  powołana  przez  Sejm  Rozbiorowy  wspominanego  14  października  już  w  1773r. Była  pierwszą  w Europie  instytucją   zarządzającą  oświatą.

Dzięki  jej  działaniom  powstał  zupełnie  nowy  system  oświaty  w   Polsce z  nowymi  programami  nauczania  i  nowatorskimi  podręcznikami  szkolnymi.

Powołano Towarzystwo  do Ksiąg  Elementarnych  zajmujące  się  przygotowaniem   i  opracowaniem  podręczników  w języku  polskim, który  został  językiem  obowiązującym  zamiast  stosowanej  dotychczas  łaciny.

Do  czasów  obecnych  polska  oświata  była  reformowana  wielokrotnie, zmieniała  się  sama  szkoła, programy, podręczniki. Zmieniło  się  postrzeganie  nauczycieli, zmieniali  się  sami  uczniowie. Jednakże  nadrzędny  cel  edukacji  pozostaje  wciąż  ten  sam – KSZTAŁCENIE   NOWYCH   POKOLEŃ, przekazywanie  wiedzy, uczenie  postaw  i  umiejętności  niezbędnych  w  życiu.

W  przeddzień  Dnia  Edukacji  Narodowej   uczniowie  naszej   Szkoły   upamiętnili  rangę

polskiej  oświaty  poprzez   akademię  przygotowaną  na  tę  okazję.

Podziękowali   również  swoim  nauczycielom   oraz  pracownikom  obsługi   za  trud  ich  pracy  słowami   wierszy, laurkami  i  kwiatami.

Agnieszka Lipska

 

 

Wrzesień’39 – Pamiętamy

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa
do przyszłości”.

Józef Piłsudski

 

Wrzesień dla Polaków jest miesiącem szczególnym, bowiem wówczas wspominamy tragiczne wydarzenia
z 1939 roku.

Był taki wrzesień…, kiedy zamiast szkolnego dzwonka dzieci,  młodzież i nauczyciele usłyszeli odgłosy bombardowań i huk dział. Był taki wrzesień, kiedy Niemcy i ZSRR napadły na Polskę. Rozpoczęła się tym samym II wojna światowa – najstraszliwszy kataklizm w dziejach XX wieku.

Do jednej z największych bitew wrześniowych doszło nad rzeką Bzurą. Walczył tam i zginął patron naszej szkoły – Alfred Delong.

Dramat WRZEŚNIA jest przestrogą dla obecnych i przyszłych pokoleń. Musimy pamiętać o wielkich bohaterach, ponieważ wiemy, że naród, który zapomni o swej przeszłości, skazany będzie na bolesne doznania.

Nasz wieszcz narodowy – Adam Mickiewicz napisał: „Jeżeli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij
o mnie”. Niech na zawsze w naszych sercach pozostaną imiona Tych, którzy życie oddali za Ojczyznę.
To dzięki nim możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce. Niech ich niezłomna i bohaterska postawa będzie dla nas wzorem do naśladowania. Chwała bohaterom!

Renata Grzelak i Magdalena Kasprzak

 

Dzień Matki

Święto  obchodzone  corocznie  jako  wyraz  szacunku  dla  wszystkich mam.

Dokładna  data  zależy  od  kraju,  w którym  jest świętowany.

Początki święta  sięgają  czasów  starożytnych Greków  i Rzymian. Kultem  wtedy  otaczano  matki- boginie.

Zwyczaj  zreaktywował  się  w  XVII wiecznej  Anglii.

Był  nawet   dniem  wolnym   od  pracy.

W  1910 r. Święto Matki zaczęto obchodzić w Stanach Zjednoczonych W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień Matki w 1923 r. w Krakowie.

Do  tradycji  tej  uroczystości  należy  składanie  swoim mamom  życzeń, wręczanie podarunków, kwiatów  i  słodyczy  w  zamian   za  całe  gro  dobroci  jakie  każdego  dnia  każdy  z nas  otrzymuje  od  mamy.

Dziś  uczniowie  z klasy  I  i  II  zaprezentowały  bogaty   program  artystyczny  dla  swoich mam  w podziękowaniu  za  trud  wychowania, bo pracy trzeba nie lada nim z dzieci wyrosną dorośli  ludzie. Były  też   upominki  i  całusy.

Mamy  natomiast   były   wzruszone.

Podsumowaniem  uroczystości   był wspólny    słodki  poczęstunek  przygotowany  oczywiście  przez  kochane  mamy.

Agnieszka Lipska

Uroczystości majowe

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski.

W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta.

1 Maja zapisał się jako Międzynarodowe Święto Pracy obchodzone nie tylko w Polsce,

ale i na świecie.

1 Maja to święto państwowe ustawowo wolne od pracy.

To Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy wprowadzony w 1889 roku dla upamiętnienia wydarzeń majowych w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Święto to jest uczczeniem pamięci licznych ofiar, które domagały się między innymi 8-godzinnego dnia pracy.

2  Maja został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to czci polskie barwy narodowe, które mają, jako jedne z nielicznych w świecie, pochodzenie heraldyczne.

Uroczystość  ta  obchodzona  jest   od   2004 roku.

3  Maja   to  z  kolei  dzień  upamiętnienia  w Polsce Konstytucji  zatwierdzonej  przez

Sejm Czteroletni w roku 1791.

Głównymi autorami Ustawy Rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji 3 Maja, byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Obowiązywała tylko 15 miesięcy. Na dłużej nie pozwoliła Rosja, która już w roku 1793 dokonała drugiego rozbioru Polski. Ustawa ta miała jednak ogromne znaczenie. Wywołała w kraju i za granicą wiele przychylnych ocen.

Entuzjastycznie wypowiadali się o niej politycy i ludzie nauki.

Coroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wiążą się nierozerwalnie z podobnymi jak przed laty dążeniami do odbudowy i umocnieniu ojczyzny.

Natomiast   dzień  ten  na  całym świecie  obchodzony  jest   jako  Międzynarodowy  Dzień  Wolności  Prasy.

 Agnieszka Lipska

98. Rocznica Odzyskania Niepodległości

11 listopada 1918 r. to jedna z najważniejszych dat w historii naszego narodu. Dla każdego Polaka jest ona symbolem miłości do ojczyzny, wiary, zwycięstwa i wolności.

Czasami zastanawiamy się, czy jest sens wracać do wydarzeń, które miały miejsce przed 100 laty.
Po głębszym namyśle dochodzimy do wniosku, że oczywiście tak! Nie wolno nam bowiem zapominać! Historia Polski to nasze korzenie, nasza tradycja… i nasza tożsamość narodowa.

10 listopada, my także, wspominaliśmy czasy, kiedy nasi pradziadowie walczyli o niepodległą ojczyznę.

Dzisiaj mamy wolną Polskę, jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że pamięć o tamtych dniach to moralny obowiązek każdego Polaka.

Renata Grzelak

dekoracja uczniowie deklamują uczniowie deklamują uczniowie ogladający dekoracja

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień  Edukacji Narodowej  znany bardziej pod  nazwą Dnia Nauczyciela  obchodzony jest    w Polsce  14 października w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej  z  1773r. , która była  pierwszym ministerstwem  oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty.
Z tej to okazji  nauczyciele  i  pracownicy administracyjni otrzymują podziękowania , laurki i kwiaty za trud i pracę  włożoną w  edukację  dzieci. W szkołach  organizuje się  akademie, apele  i występy.
I  w naszej Szkole zgodnie  z tą  wielowiekową tradycją  odbyła się uroczystość  poświęcona  nauczycielom,  ale  nie  tylko.
Ważnym   wydarzeniem  zasługującym na to, by o nim napisać  było przyjęcie w poczet uczniów  najmłodsze  dzieci  z  klasy  I. Uroczystość  tę  poprzedził  występ  pierwszaków i ich  kolegów  i koleżanek z  klasy II. Po  zaprezentowaniu  swoich  umiejętności najmłodsi uczniowie  zostali  odświętnie  pasowani  przez   Panią  Dyrektor  Hannę   Wróbel.
Zostali  również  obdarowani  pięknymi  dyplomami i   plakietkami.
A  nauczyciele  z  radością  i  rozrzewnieniem  spoglądali   na  swoich   wychowanków, bo przecież   kiedyś  też   byli  takimi  samymi  uczniami   jak  oni….
Oby  trud  dydaktyczno-wychowawczy  przynosił  zawsze  wymierne  korzyści – to największe  życzenie  nauczycieli  nie tylko  w dniu ich święta, ale  każdego dnia  roku szkolnego.

Agnieszka Lipska

występ solo spiew

śpiew solodzieci składają życzenia dzieci składają życzenia nauczyciele i goście przy stole nauczyciele i goście przy stole nauczyciele i goście przy stole życzenia od przedstawiciela gminy

Pamiętamy

Wrzesień to dla każdego ucznia miesiąc powrotu do szkoły i spotkań z przyjaciółmi po wakacyjnej rozłące.

Ale był inny wrzesień…Wrzesień 1939 r.

Naszym obowiazkiem, obowiązkiem każdego Polaka, jest pamięć o tych, którzy wówczas oddali swoje życie na polach bitew, walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę.

Ta pamięć właśnie stała się przyczynkiem do naszego szkolnego spotkania, w trakcie którego przypomnieliśmy sobie napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę, zbrojną agresję Związku Radzieckiego na nasz kraj czy bohaterską śmierć naszego patrona-Alfreda Delonga, który zginął 18 września 1939 r. w Janowie w powiecie sochaczewskim. Moglismy także  wysłuchać nagrania radiowego komunikatu z 1939 r.

o wybuchu wojny, piosenek “Dnia Pierwszego Września” i “Rozkwitały pąki białych róż”.

Renata Grzelak

prowadzace dziewczyny uczestnicy apelu uczestnicy apelu prowadzace dziewczyny z opiekunem dekoracja