Ogłoszenie

W dniach 24-25.03.2023 r. w naszej Parafii odbywać się będą rekolekcje wielkopostne.

W związku z tym nastąpią zmiany w organizacji pracy szkoły.

W piątek (24 marca) w naszej placówce zostaną zawieszone zajęcia lekcyjne, odbywać się będą natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

O tym, w jaki sposób uczeń zachowa się w tym dniu, zdecydować będą rodzice (opiekunowie prawni).

Mogą oni:

  • przysłać dziecko do szkoły zgodnie z jego planem lekcji – wtedy uczeń będzie objęty opieką szkoły,
  • nie przysłać dziecka do szkoły – uczeń będzie wówczas zwolniony z zajęć, a jego nieobecność będzie usprawiedliwiona, a odpowiedzialność za nie ponosi rodzic,
  • przysłac dziecko do szkoły zgodnie z planem lekcji, ale zwolnic je na Eucharystię (godz. 11.00), wypełniając stosowne oświadczenie (biorąc za nie odpowiedzialność w drodze do kościoła, podczas mszy i w drodze do domu).
Accessibility