Nie pal przy mnie proszę!

Od  października  tego  roku  szkolnego  rozpoczęta  została  realizacja  programu profilaktycznego  pod hasłem „ Nie  pal  przy mnie proszę”,  którego  celem  było  m.in.:

uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia,

uwrażliwienie dzieci  na  szkodliwe  oddziaływanie  dymu  papierosowego związane z   biernym paleniem,

wykształcenie  u  dzieci  umiejętności  radzenia  sobie  w  sytuacjach, gdy  inni  ludzie  przy  nich   palą.

 

Uczniowie  z  klas  młodszych  dowiedzieli  się  poprzez  pogadankę z  pielęgniarką  oraz  z wychowawcą, obejrzenie  prezentacji  multimedialnej  i  filmu, że  palenie  tytoniu  jest  zatruwaniem   organizmu  samego  palącego  jak  i  jego  bliskich, narażaniem  się   na poważne  i ciężkie  choroby,   a  także  stratą  pieniędzy.

Zwieńczeniem  i  jednocześnie  podsumowaniem   całego  projektu  było  wykonanie  przez  uczniów  plakatów,  które  zostały  wyeksponowane  na  szkolnym  korytarzu  po  to,  by  każdy  uczeń  i  nie  tylko  mógł   jeszcze  bardziej  uświadomić  sobie  niszczycielską  siłę  tego  nałogu.

film

Agnieszka Lipska

Accessibility