Akcja bohaterON Włącz historię w naszej szkole!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, która ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im okolicznościowych kartek. Projekt ten ma za zadnie  edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Organizatorem akcji jest wrocławska Fundacja Sensoria.

W tym roku w tę ogólnopolską akcję włączyła się również nasza szkoła. W październiku na lekcjach historii w klasie siódmej i ósmej przeprowadzone zostały zajęcia poświęcone Powstaniu Warszawskiemu. Podsumowaniem przeprowadzonych lekcji było zapoznanie się z sylwetkami powstańców i napisanie do nich kartki. W akcję pisania kartek włączyli się również koledzy i koleżanki z młodszych klas. Łącznie wysłaliśmy ich prawie trzydzieści. Zostały one odesłane do fundacji, a następnie zostaną przekazane Powstańcom, którym w ten sposób podziękowaliśmy za trud i poświecenie włożone w walkę o wolności i niepodległość naszej Ojczyzny.

Renata Jaśkiewicz

Accessibility