RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

 W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele
i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

 1. Administratorami danych będzie Szkoła Podstawowa  im. Alfreda Delonga w Kunach 62-710 Kuny; 137, oraz nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie internetowej do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w polityce prywatności.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail:iodo@spkuny.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

 1. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej
 4. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Szkoła Podstawowa  im. Alfreda Delonga w Kunach 62-710 Kuny; 137, oraz nasi Zaufani Partnerzy, prosi o wycofanie zgód drogą pisemną na adres administratora lub elektroniczną na adres e-mail:spkuny@wp.pl
 5. Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane
  i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

 1. wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
 2. poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
 3. przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 2.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia;
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
 1. Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Szkoła, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa
i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Szkoły, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Szkoły.

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Szkoła przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

 1. Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Szkoła Podstawowa  im. Alfreda Delonga w Kunach 62-710 Kuny; 137, lub pocztą elektroniczną, na adres: iodo@spkuny.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Accessibility