I love my country because…ćwiczymy umiejętność pisania w języku polskim i angielskim.

Świat wirtualny i ciekawość poznania historii, kultury i tradycji własnego kraju i innych państw stają się, zwłaszcza dla młodego pokolenia, codziennością. Ponadto granice i odległości miedzy państwami, a nawet kontynentami stają się coraz mniejsze. Wpływa to na sposób myślenia, kształtuje poglądy, ułatwia komunikację, daje możliwość zaprezentowania siebie, swojego kraju i wyrażania własnych opinii.

Zauważyliśmy, że mimo ogromnego wysiłku i zaangażowania uczniów i nauczycieli, redagowanie różnych form wypowiedzi pisemnych (krótszych i dłuższych) sprawia dużą trudność. Szczególnym wyzwaniem staje się Egzamin Ósmoklasisty. Poszukując nowych rozwiązań doszliśmy do wniosku, że warto byłoby znaleźć nową, bardziej atrakcyjną formę doskonalącą umiejętności i niwelującą wszelkie braki uczniów. Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym naszych uczniów postanowiliśmy połączyć chęć młodzieży do poznania świata i korzystania z TIK z możliwością kształcenia różnych form wypowiedzi pisemnej oraz pogłębianiem świadomości kulturowej i kształtowaniem postawy patriotycznej (szczególnie w związku z obchodami 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę).

Innowacja będzie prowadzone w ramach zajęć dodatkowych prowadzonych w naszej szkole i SP Brzeźno. Uczniowie wymieniają się korespondencją elektroniczną (2 razy w miesiącu) oraz korespondencją tradycyjną z rodzinami z krajów anglojęzycznych (wg potrzeb). Tematyka wypowiedzi nawiązuje do życia w lokalnej społeczności, małej Ojczyźnie (I love my country…) i ma na celu pogłębianie uczuć patriotycznych.

  autorzy: Magdalena Kasprzak, Katarzyna Przybylska, Renata Grzelak, Jacek Grzelak.

Accessibility