Przygoda z piosenką

Podsumowanie prowadzenia innowacji

„Przygoda z piosenką” (2014 – 2016)

 

Podczas realizacji dwuletniej innowacji w naszej szkole uczestniczyło 20 dzieci (w tym 5 uczennic pełne dwa lata szkolne). Działalność artystyczna to:

 • 22 uroczystości szkolne
 • 23 reprezentacje szkoły w różnorodnych konkursach i festiwalach
 • 15 nagród równoznacznych z zajęciem pierwszych trzech miejsc
 • 7 wyróżnień w zmaganiach konkursowych
 • 4 udziały w ogólnopolskich festiwalach piosenki
 • 12 wyjazdów na międzypowiatowe i powiatowe konkursy piosenki

Patrząc na powyższe osiągniecia jestem przekonana, że warto rozwijać osobowość nastolatka poprzez kontakt z muzyką. Możliwość prezentowania się ze sceny kształtowała umiejętność pokonania bariery przed wystąpieniem publicznym, umiejętność skutecznego przekonywania innych i obrony swej wartości. Podczas realizacji programu zauważyłam, że bardzo ważne jest, aby działaniom towarzyszyła atmosfera zrozumienia, wzajemnego zaufania i partnerstwa, wpływająca na rozwijanie postawy otwartej, tak istotnej w społecznym komunikowaniu się. Należy rozwijać zainteresowania artystyczne, wrażliwość dziecięcą, ponieważ żyjemy w czasach bardzo kuszących.

Praca z dziećmi dała mi dużo radości. Zespół „9 melodyjek” w naszej szkole zajmował poczesne miejsce: aktywizował dzieci, sprawiał im przyjemność, ale przede wszystkim spełniał ogromne walory wychowawcze. Młodzież była spontaniczna, chętnie przychodziła na próby, sama podsuwała repertuar . O roli zespołu świadczą znaczące sukcesy w wielu ważnych imprezach organizowanych na terenie szkoły czy gminy. Dużo dowiedziałam się o pasjach i umiejętnościach moich uczniów, które nie zawsze dają się poznać na lekcji

          Dziś stwierdzam, że projekt został dobrze zaplanowany, uczniowie chętnie uczęszczali na zajęcia zespołu. Mieli możliwość nauczenia się wielu piosenek, występowali na akademiach szkolnych i gminnych, brali udział w konkursach i festiwalach na terenie powiatu, regionu i całej Polski oraz miło spędzały czas. Za najciekawsze zagadnienia tematyczne wprowadzane na zajęciach uważają śpiewanie w grupie, szkolne konkursy piosenki oraz zabawy i tańce, których chcą więcej w przyszłości. Uczęszczając na zajęcia zespołu mieli możliwość śpiewania piosenek z elementami tańca zespołowego oraz zaprezentowania się przed publicznością np. na festynach szkolnych czy festiwalach piosenki. Zdaniem rodziców należy więcej organizować imprez o charakterze promowania zdolności dzieci oraz możliwości uczestnictwa rodziny w popisach scenicznych ich pociech.

Efekty:

 1. Zespół Wokalny „9 Melodyjek” stał się pierwszą formą artystycznych dokonań uczniów szkoły wiejskiej.
 2. Zajęcia wokalno – taneczne stały się cykliczną formą rozwijania zdolności małych dzieci wychodzącą naprzeciw potrzeb lokalnego społeczeństwa (zajęcia odbywały się cyklicznie raz w tygodniu na terenie szkoły)
 3. Zajęcia przyczyniły się do upowszechniania kultury muzycznej oraz wzbogaciły ofertę imprez kulturalnych we wsi Kuny (np. udział w Koncercie Charytatywnym dla Filipa, przedstawienia jasełkowe dla społeczności wiejskiej)
 4. Dzieci nauczyły się wielu piosenek popartych ćwiczeniami emisyjnymi, dykcyjnymi, rytmicznymi, intonacyjnymi, poznały sylwetki twórców muzyki poważnej przenosząc ich twórczość na papier, interpretowały ruchem słyszaną muzykę (m.in. piosenki „Ale to już było”, „Szczęśliwej drogi już czas”, „Pieski małe dwa”, „Don’t know why”, „Śrubki pana Michała”, „Mruczy winyl”, „Puszek okruszek”, „Powiedz ludziom” i wieleinnych oraz tradycyjne kolędy)
 5. W wyniku udziału w zajęciach, dzieci przeżyły sukces, utrwaliły swoje zainteresowania, pielęgnowały tradycje wspólnego śpiewania, co przyczyniło się do dalszego rozwoju ich talentu (m.in. Impreza Integracyjna Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”)
 6. Udział w koncertach wzmocnił i utrwalił pozytywne zachowanie dzieci na scenie, dzieci nauczyły prawidłowego posługiwania się mikrofonem (m.in. Dzień Edukacji Narodowej, Przegląd Młodych Instrumentalistów)
 7. Zajęcia rozbudziły wrażliwość na muzykę już od najmłodszych lat, kształtowały osobowość i nauczyły efektywnego spędzania wolnego czasu (m.in. organizacja Szkolnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Puchatek”)
 8. Otrzymanie płyty z własnym nagraniem skutkowało podniesieniem poczucia własnej wartości u dzieci (Joanna Knebel i Wiktoria Janiak)
 9. Dzieci nauczyły się funkcjonować w sytuacji współzawodnictwa, stosując zasady fair play (reprezentowanie szkoły w konkursach zewnętrznych w tej samej kategorii wiekowej)
 10. Środowisko muzyczne szkoły, gminy, powiatu (zarówno dzieci, jak i dorośli) miało szansę integracji, co może przyczynić się do dalszych wspólnych inicjatyw, z pożytkiem dla lokalnej społeczności

 

Wnioski:

 1. Wdrożenie programu oraz jego ewaluacja wykazała, że wszystkie cele, które wcześniej założono zostały zrealizowane co jest równoznaczne z tym, że innowacja spełniła oczekiwania nauczyciela, dzieci i rodziców.
 2. Dobrze przemyślane działania nauczyciela wpłynęły na rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zdolności muzycznych oraz wdrożyły do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym lokalnego środowiska.

 

Opracowała:
Marzena Świderska

 

Uczestnicy innowacji pedagogicznej „Przygoda z piosenką”

Prowadząca: mgr Marzena Świderska

 

Rok szkolny 2014/2015 (uczestnictwo jednoroczne)

 1. Natalia Kostrzewska
 2. Marika Chojnacka
 3. Kinga Kałużna
 4. Wiktoria Dębowska
 5. Agata Świderska
 6. Wiktoria Bocian
 7. Wiktoria Zielińska
 8. Paulina Gólczyńska
 9. Łukasz Nowak

Rok szkolny 2015/2016 (uczestnictwo jednoroczne)

 1. Anna Medycka
 2. Karina Cieślak
 3. Otylia Sitkowska
 4. Magdalena Cieślak
 5. Oliwia Darul
 6. Patrycja Knapkiewicz

Lata szkolne 2014 – 2016 (uczestnictwo dwuletnie)

 1. Wiktoria Janiak
 2. Aleksandra Wojdak
 3. Joanna Knebel
 4. Wiktoria Knebel
 5. Norbert Nowak

 

Działalność artystyczna Zespołu Wokalnego „9 Melodyjek”

 

W II semestrze 2015/2016 w Zespole Wokalnym „9 Melodyjek” uczestniczyło 11 uczniów o uzdolnieniach wokalno – tanecznych (Anna Medycka, Otylia Sitkowska, Karina Cieślak, Gabriela Pawlak, Magdalena Cieślak, Oliwia Darul, Wiktoria Janiak, Aleksandra Wojdak, Wiktoria Knebel, Joanna Knebel, Norbert Nowak)

W tym semestrze skupiono się na indywidualnym rozwoju śpiewu uczennic najbardziej uzdolnionych. Wśród nich znalazły się: Wiktoria Janiak i Joanna Knebel. Poświęcono uwagę na śpiew przy akompaniamencie gitary Norberta. Materiał, który obejmował ćwiczenia dykcyjne i emisyjne oraz interpretację piosenki, został zrealizowany.

Pozostałe uczennice zaangażowane zostały do pracy w przygotowaniach układu tanecznego na Choinkę Noworoczną, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka i Koncert Charytatywny dla Filipa.

Ponadto solistki i gitarzysta (Norbert Nowak) zespołu wzięli udział w pracach Jury Dziecięcego w „Puchatku” oraz prowadzeniu wybranych uroczystości: Impreza Integracyjna Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” oraz Festiwal Piosenki Dziecięcej „Puchatek” (Aleksandra Wojdak).

 

Zespół wziął udział w14 uroczystościach, w tym w następujących imprezach szkolnych:

 1. Pierwszy Dzień Wiosny
 2. Dzień Dziecka
 3. Koncert Charytatywny dla Filipa
 4. 14 Festiwal Piosenki Dziecięcej „Puchatek” – Jury Dziecięce
 5. Bal szóstoklasisty
 6. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Reprezentantki szkoły uczestniczyły w następujących konkursach i festiwalach o zasięgu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim:

 1. Powiatowy Festiwal Piosenki „Mikrofon, scena i Ty” w Turku (luty)
 • udział Joanna Knebel
 • wyróżnienie Anna Medycka

 

 1. Impreza Integracyjna 21 Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” w Żukach (luty)
 • nominacja Joanna Knebel
 • nominacja Anna Medycka
 • nagroda Magdalena Cieślak

 

 1. 21 Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” – eliminacje wstępne w Turku (marzec)
 • udział Joanna Knebel
 • udział Anna Medycka

 

 1. Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Młodych Bajanie przez śpiew i malowanie” w Zgierzu (maj) – udział Joanna Knebel

 

 1. Ogólnopolski Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej „Dreptak” w Zduńskiej Woli (maj) – udział Joanna Knebel

 

 1. Powiatowy Przegląd Twórczości Katolickiej w Boleszczynie (maj)
 • nagroda duetu Joanna Knebel i Norbert Nowak
 • udział Anna Medycka

 

 1. 14 Festiwal Piosenki Dziecięcej „Puchatek” w Kunach (czerwiec)
 • Grand Prix Gabriela Pawlak
 • nagroda Anna Medycka
 • wyróżnienie Karina Cieślak

 

 1. Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Gwiazdozbiory” we Wrocławiu (czerwiec)
 • Kwalifikacja Joanna Knebel

Opracowała: Marzena Świderska

W I semestrze 2015/2016 w Zespole Wokalnym „9 Melodyjek” uczestniczyło 12 dzieci z klas 2 – 6 o uzdolnieniach wokalno – tanecznych.

Uczniowie poznali wiele piosenek o różnej tematyce, wykonali do wybranych utworów układy choreograficzne. Materiał obejmował również ćwiczenia dykcyjne i emisyjne oraz intonacyjne.

 

Zespół wziął udział w 10 uroczystościach, w tym w następujących imprezach szkolnych:

 1. Dzień Edukacji Narodowej w Kunach (październik)
 2. Występy artystyczne dla uczniów z Ukrainy (październik)
 3. Minirecital stypendystki Wójta w Urzędzie Gminy we Władysławowie (październik)
 4. 4. Przegląd Młodych Instrumentalistów (grudzień)
 • Norbert Nowak – Grand Prix
 • Joanna Knebel, Magdalena Cieślak, Wiktoria Janiak, Gabriela Pawlak – nagroda
 • Aleksandra Wojdak, Patrycja Knapkiewicz, Kinga Kałużna – wyróżnienie
 • Paweł Kamiński, Weronika Frontczak, Natalia Majda – udział
  1. Przedstawienie jasełkowe z udziałem uczniów naszej szkoły (grudzień) – wszyscy
  2. Program artystyczny przygotowany na Choinkę Noworoczną (styczeń) – wszyscy

 

Uczniowie reprezentowali barwy szkoły w następujących konkursach i festiwalach:

 1. 14. Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek we Wyszynie (grudzień)
 • Joanna Knebel – III miejsce
 • Anna Medycka – wyróżnienie
 1. Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek we Władysławowie (grudzień)
 • Anna Medycka, Aleksandra Wojdak i Joanna Knebel – nagroda
 • Gabriela Pawlak – wyróżnienie
 • Wiktoria Janiak i Norbert Nowak (akompaniament gitarowy) – udział3.Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Koninie – eliminacje (styczeń)
 •  Joanna Knebel i Anna Medycka – udział4.Festiwal Świątecznej Piosenki Angielskiej we Wyszynie przy współpracy z nauczycielką języka angielskiego (styczeń)
 • Anna Medycka – I miejsce
 • Joanna Knebel – II miejsce
 • Wiktoria Janiak – udział

Marzena Świderska

W II semestrze 2014/2015 w Zespole Wokalnym „9 Melodyjek” uczestniczyło 13 uczniów o uzdolnieniach wokalno – tanecznych.

W tym semestrze skupiono się na indywidualnym rozwoju śpiewu uczennic najbardziej uzdolnionych. Wśród nich znalazły się: Wiktoria Janiak i Joanna Knebel. Poświęcono uwagę na śpiew przy akompaniamencie gitary. Materiał, który obejmował ćwiczenia dykcyjne i emisyjne oraz interpretację piosenki, został zrealizowany. Pozostałe uczennice zaangażowane zostały do pracy w przygotowaniach układu tanecznego na Choinkę Noworoczną, Pierwszy Dzień Wiosny i Dzień Dziecka. Ponadto solistki i gitarzysta (Norbert Nowak) zespołu wzięli udział w pracach Jury Dziecięcego w „Puchatku” oraz prowadzeniu wybranych uroczystości: Impreza Integracyjna, Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej oraz Festiwal Piosenki Dziecięcej „Puchatek” (Agata Świderska).

Zespół wziął udział w 10 uroczystościach, w tym w następujących imprezach szkolnych:

 1. Pierwszy Dzień Wiosny
 2. Dzień Dziecka
 3. 13 Festiwal Piosenki Dziecięcej „Puchatek” – Jury Dziecięce
 4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Reprezentantki szkoły uczestniczyły w następujących konkursach i festiwalach o zasięgu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim:

 1. Powiatowy Festiwal Piosenki „Mikrofon, scena i Ty” w Turku – udział Joanny Knebel (luty)
 2. 15 Impreza Integracyjna 18 Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” w Żukach – nominacja Joanny Knebel i Wiktorii Janiak oraz nagroda Anny Medyckiej i Olgi Ficner (luty)
 3. 20 Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” – eliminacje wstępne w Turku – nagroda Joanny Knebel i Wiktorii Janiak (marzec)
 4. VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej „Champions” we Władysławowie – wyróżnienie Joanny Knebel (kwiecień)
 5. Konkurs Piosenki Religijnej o charakterze ogólnopolskim w Borku Wielkopolskim – udział Wiktorii Janiak (maj)
 6. Powiatowy Przegląd Twórczości Katolickiej w Boleszczynie – udział Joanny Knebel (maj)
 7. 13 Festiwal Piosenki Dziecięcej „Puchatek” w Kunach – nagroda Anny Medyckiej i Gabrieli Pawlak oraz wyróżnienie Olgi Ficner (czerwiec)

Marzena Świderska

 

W I semestrze 2014/2015 w Zespole Wokalnym „9 Melodyjek” uczestniczyło 15 dzieci o uzdolnieniach wokalno – tanecznych.

Uczniowie poznali wiele piosenek o różnej tematyce, wykonali do wybranych utworów układy choreograficzne. Materiał obejmował również ćwiczenia dykcyjne i emisyjne.

 

Zespół wziął udział w 10 uroczystościach, w tym w następujących imprezach szkolnych:

 1. Realizacja nagrań na cd w Wakacyjnym Studio Nagrań w Turku (sierpień)
 • Joanna Knebel
  1. Dzień Edukacji Narodowej w Kunach (październik)
  2. Minirecital stypendystki Wójta w Urzędzie Gminy we Władysławowie (październik)
 • Joanna Knebel
  1. Przedstawienie jasełkowe „Z czym kojarzą Ci się święta Bożego Narodzenia” z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej z udziałem uczniów naszej szkoły, akcja charytatywna (grudzień) – wszyscy
 • akompaniament gitarowy – Norbert i Łukasz Nowak
  1. 3 Przegląd Młodych Instrumentalistów (grudzień) – organizacja
 • Agata Świderska – Grand Prix
 • Joanna Knebel – nagroda
 • Natalia Kostrzewska – nagroda
 • Jakub Darul – nagroda
 • Aleksandra Wojdak – nagroda
 • Łukasz Nowak – nagroda
 • Norbert Nowak – nagroda
  1. Muzyczna prezentacja świąteczna dla uczniów z Ukrainy – Melodyjki z klasy 5

 

Uczniowie reprezentowali barwy szkoły w następujących konkursach i festiwalach:

 1. 13 Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w Grzymiszewie (grudzień)
 • Joanna Knebel – wyróżnienie
 • Wiktoria Janiak – udział
 1. Międzypowiatowy Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Zimowych w Malanowie (grudzień)
 • Joanna Knebel – udział
 1. Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek we Władysławowie (grudzień)
 • Aleksandra Wojdak, Norbert Nowak – akompaniament gitarowy – wyróżnienie
 • Wiktoria Janiak – udział
 • Łukasz Nowak – udział
 • Joanna Knebel – udział

 

4.Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Koninie – eliminacje

 • Joanna Knebel – udział

Marzena Świderska

 

 

Accessibility