Historia i Patron

. Pierwsze wzmianki o zajęciach lekcyjnych prowadzonych na terenie Kun pochodzą z 1918 r.

2. W 1921 r. do Kun przybywa Alfred Delonga, który 1 września tego roku rozpoczyna pracę w zawodzie nauczyciela w 4-klasowej Szkole Powszechnej w Kunach.

3. W 1926 r. na terenie Kun, w domach wiejskich odbywają się zajęcia w sześciooddziałowej szkole. Pracuje wówczas 6 nauczycieli.

4. W 1931 r. Alfred Delong przedstawia 5-letni plan budowy Domu Ludowego. Mają się w nim mieścić sale szkolne i mieszkanie dla kierownika szkoły. Plan został przyjęty, a finansowaniem budowy zająć się miała straż. Wieś jedynie udzielałaby pomocy w pracach ręcznych i użyczała nieodpłatnie koni. Koszt budowy początkowo obliczono na 10000 zł (na dom parterowy). Zabezpieczeniem miał być dochód z imprez organizowanych przez strażaków oraz funduszy z dzierżawy piekarni i sklepu, które mieściły się w remizie.

5. 1 sierpnia 1931 r. Alfred Delong zostaje kierownikiem 4-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Kunach.

6. Pewne niejasności występują w zapiskach dotyczących powstania Domu Ludowego. Raz mówi się, że w 1932 r. wybudowano gmach szkoły z zapleczem, innym razem, że w 1934 r. rozpoczęto wyrób pustaków pod budowę, a 4 maja 1935 r. kopanie fundamentów pod budynek większy niż zamierzano, bo piętrowy. W tym też roku planowano postawić mury i przykryć dachem.

7. 15 października 1935 r. odbyło się uroczyste poświęcenie Domu Ludowego. Oddano do użytku salę zebrań, czytelnię oraz trzy izby lekcyjne, później świetlicę, czwartą salę szkolną i mieszkanie kierownika.

8. 18 maja 1936 r. Emilia Delong (nauczycielka i żona kierownika szkoły) składa przysięgę służbową. W latach 1939 – 1945 prowadzi tajne nauczanie dla około 16 dzieci w zakresie 4-letniej szkoły powszechnej.

9. W 1940 r. aresztowano i wywieziono do obozów koncentracyjnych nauczycieli pracujących w Kunach – Kazimierza i Antoniego Hilczerów oraz Bolesława Kaczmarka.

 

ALFRED DELONG

15 maja 1997 r. odbyło się uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej w Kunach. Jej patronem został Alfred Delong.

Alfred Delong urodził się 14 grudnia 1902 r. w Tłumaczu. W okresie od 5 listopada 1918 r. do 30 maja 1919 r. był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej w okręgu stanisławowskim. Nosił pseudonim Longinus. Za przynależność do POW był dwukrotnie aresztowany przez policje ukraińską. Skazany przez ukraiński sąd polowy na karę śmierci, cudem uniknął wykonania wyroku.

Brał udział w walkach na froncie Wschodnio-Galicyjskim. Służył w 13 potem 28 p.p. Strzelców Kaniowskich 4 dywizji gen. Żeligowskiego w stopniu kaprala, do której wstąpił w końcu czerwca 1919 r. 28 marca 1921 r. został bezterminowo urlopowany i wrócił do Tłumacza, aby ukończyć gimnazjum. Po ukończeniu egzaminów zawodowych został mianowany nauczycielem Szkoły Podstawowej w Kunach, gdzie zaczął pracować od 1 września 1921 r.

W dniu 1 lipca 1925 r. został mianowany podporucznikiem rezerwy. Dnia 1 września 1928 r. powołano go do czynnej służby w 68 p.p. w stopniu podporucznika, a 30 listopada 1928 r. został zwolniony na własną prośbę, ze względu na zły stan zdrowia oraz zamiłowanie do pracy społecznej w szeregach organizacji działających na terenie Kun i okolicy.

Pracę społeczną rozpoczął od założenia w 1922 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunach, której był naczelnikiem. W 1923 r. OSP wybudowała we wsi remizę, w której oprócz sali i sceny mieściła się piekarnia wiejska oraz sklep spożywczy.

W roku 1929 straż inicjatywy A. Delonga zakłada własną betoniarnię. W 1931 r. Delong na walnym zebraniu przedstawił 5-letni plan budowy Domu Ludowego, a 1 sierpnia tego roku został mianowany w drodze konkursu na stanowisko kierownika 4-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Kunach.

Uroczyste poświęcenie Domu Ludowego odbyło się 15 października 1935 r.

Alfred Delong zginął 18 września 1939 r. jako uczestnik kampanii wrześniowej w Janowie w powiecie sochaczewskim.

Alfred Delong odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem za udział w wojnie 1918 – 1921, Medalem Dziesięciolecia 1918 – 1928 i Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa.

14 grudnia 2001 r. odbyła się symboliczna ceremonia pogrzebowa. Na cmentarzu parafialnym w Kunach złożono doczesne szczątki patrona Szkoły Podstawowej w Kunach – Alfreda Delonga.

Accessibility