Aktywna przerwa???

Ależ tak! 👏👏👏
W ramach promowania zdrowego i aktywnego stylu życia uczniowie naszej szkoły brali udział w grach i zabawach ( poznanych podczas obozu Euroweek) przeprowadzonych w języku angielskim.
Accessibility