BohaterON w Twojej Szkole!

„BohaterON w Twojej Szkole” to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, która ma na celu  upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im własnoręcznie wykonanych kartek, laurek i listów. Projekt ten ma za zadanie edukować młodych Polaków, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Organizatorami akcji są dwie  wrocławskie fundacje, Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria.

W tym roku, podobnie jak w minionym, nasza szkoła również włączyła się w akcję. W ramach projektu na lekcjach historii przeprowadzone zostały zajęcia poświęcone Powstaniu Warszawskiemu. Podsumowaniem przeprowadzonych lekcji  było zapoznanie uczniów  z sylwetkami powstańców i napisanie do nich  życzeń i podziękowań. Łącznie wysłaliśmy   prawie trzydzieści kartek. W ten sposób  podziękowaliśmy Powstańcom  za trud i poświecenie włożone w walkę o wolności i niepodległość naszej Ojczyzny.

Renata Jaśkiewicz

 

 

   

Accessibility