“Czysta matematyka to poezja logicznego myślenia” – Albert Einstein.

Serdecznie 🥰GRATULUJEMY 🥰 wszystkim umysłom ścisłym z klas 3-8, którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie “Orzeł Matematyczny”. Silna grupa 15 uczniów teraz oczekuje na wyniki. Poznamy je niebawem…
.
A Ty lubisz matematykę?
 
Accessibility