„Czytam z klasą lekturki spod chmurki”

 

W roku szkolnym 2022-2023 klasy II i III biorą udział w międzynarodowym
projekcie edukacyjnym, wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów
klas I-III „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”  edycja IV  –  Podróżowanie przez czytanie.

Projekt składa się z trzech modułów:

I MODUŁ od 03.10.2022r. do 31.12.2022r.

PODRÓŻE PO POLSCE

II MODUŁ od 01.01.2023r. do 31.03.2023r.

PODRÓŻE PO EUROPIE

III MODUŁ od 01.04.2023r. do 31.05.2023r.

PODRÓŻE PO ŚWIECIE

Cele projektu:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

W każdym z modułów zespół klasowy wybiera jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykona zadania. Uczestnik zobowiązany jest do zrealizowania co najmniej czterech zadań z każdego modułu projektowego.

Accessibility