Drzewo dla klimatu

Drzewa nie tylko produkują tlen i oczyszczają powietrze, którym oddychamy. Drzewa to także większa różnorodność biologiczna, mniejszy hałas, ochrona przed wiatrem, słońcem oraz piękna przestrzeń wokół nas. Rola drzew w przyrodzie jest nie do przecenienia, dlatego Klub Gaja  w trosce  o nie w 2003 roku  zainicjował program ekologiczny Święto Drzewa, którego przesłaniem jest ochrona i sadzenie drzew.

W tym roku  także nasza szkoła przyłączyła się do programu Klubu Gaja. Wspólnym wysiłkiem naszych uczniów, przedszkolaków i pracowników szkoły 11 października zasadziliśmy osiem jarzębin, które otrzymaliśmy od Nadleśnictwa w Turku, za co serdecznie dziękujemy.  Mamy nadzieję, że nasze jarzębinki wyrosną na piękne drzewa.

Renata Jaśkiewicz

 

Uczniowie-czekają-na-moment-rozpoczęcia-sadzenia-drzew-na-boisku-szkolnym  Uczniowie-z-klasy-piątej-czekają-na-moment-rozpoczęcia-sadzenia-drzew

 Dziewczynki-z-zerówki-trzymają-sadzonkę-jarzębiny  Uczniowie-z-klasy-czwartej-czekają-na-moment-rozpoczęcia-sadzenia-drzew

 Dziewczynki-z-klasy-trzeciej-zasypują-dołek-z-sadzonką-jarzębiny  Dziewczynki-z-klasy-trzeciej-trzymją-sadzonkę-jarzębiny-włożoną-do-dołka

Accessibility