Dzień Edukacji Narodowej

W   latach  1957-71   nauczyciele  mieli  swoje święto  20  listopada.

W  1972 r.  postanowiono  upamiętnić  utworzenie  Komisji  Edukacji  Narodowej  i przeniesiono obchody  Dnia  Nauczyciela  na  14  października,  a  od  1982r.  święto  ma  oficjalną  nazwę  Dnia Edukacji Narodowej  właśnie,  albowiem  wcześniejsza   nazwa  to :

Komisja  nad  Edukacją  Młodzi Szlacheckiej  Dozór Mająca.

Komisja Edukacji  Narodowej  została  powołana  przez  Sejm  Rozbiorowy  wspominanego  14  października  już  w  1773r. Była  pierwszą  w Europie  instytucją   zarządzającą  oświatą.

Dzięki  jej  działaniom  powstał  zupełnie  nowy  system  oświaty  w   Polsce z  nowymi  programami  nauczania  i  nowatorskimi  podręcznikami  szkolnymi.

Powołano Towarzystwo  do Ksiąg  Elementarnych  zajmujące  się  przygotowaniem   i  opracowaniem  podręczników  w języku  polskim, który  został  językiem  obowiązującym  zamiast  stosowanej  dotychczas  łaciny.

Do  czasów  obecnych  polska  oświata  była  reformowana  wielokrotnie, zmieniała  się  sama  szkoła, programy, podręczniki. Zmieniło  się  postrzeganie  nauczycieli, zmieniali  się  sami  uczniowie. Jednakże  nadrzędny  cel  edukacji  pozostaje  wciąż  ten  sam – KSZTAŁCENIE   NOWYCH   POKOLEŃ, przekazywanie  wiedzy, uczenie  postaw  i  umiejętności  niezbędnych  w  życiu.

W  przeddzień  Dnia  Edukacji  Narodowej   uczniowie  naszej   Szkoły   upamiętnili  rangę

polskiej  oświaty  poprzez   akademię  przygotowaną  na  tę  okazję.

Podziękowali   również  swoim  nauczycielom   oraz  pracownikom  obsługi   za  trud  ich  pracy  słowami   wierszy, laurkami  i  kwiatami.

Agnieszka Lipska

 

 

Accessibility