Dzień Edukacji Narodowej

Dzień  Edukacji Narodowej  znany bardziej pod  nazwą Dnia Nauczyciela  obchodzony jest    w Polsce  14 października w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej  z  1773r. , która była  pierwszym ministerstwem  oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty.
Z tej to okazji  nauczyciele  i  pracownicy administracyjni otrzymują podziękowania , laurki i kwiaty za trud i pracę  włożoną w  edukację  dzieci. W szkołach  organizuje się  akademie, apele  i występy.
I  w naszej Szkole zgodnie  z tą  wielowiekową tradycją  odbyła się uroczystość  poświęcona  nauczycielom,  ale  nie  tylko.
Ważnym   wydarzeniem  zasługującym na to, by o nim napisać  było przyjęcie w poczet uczniów  najmłodsze  dzieci  z  klasy  I. Uroczystość  tę  poprzedził  występ  pierwszaków i ich  kolegów  i koleżanek z  klasy II. Po  zaprezentowaniu  swoich  umiejętności najmłodsi uczniowie  zostali  odświętnie  pasowani  przez   Panią  Dyrektor  Hannę   Wróbel.
Zostali  również  obdarowani  pięknymi  dyplomami i   plakietkami.
A  nauczyciele  z  radością  i  rozrzewnieniem  spoglądali   na  swoich   wychowanków, bo przecież   kiedyś  też   byli  takimi  samymi  uczniami   jak  oni….
Oby  trud  dydaktyczno-wychowawczy  przynosił  zawsze  wymierne  korzyści – to największe  życzenie  nauczycieli  nie tylko  w dniu ich święta, ale  każdego dnia  roku szkolnego.

Agnieszka Lipska

występ solo spiew

śpiew solodzieci składają życzenia dzieci składają życzenia nauczyciele i goście przy stole nauczyciele i goście przy stole nauczyciele i goście przy stole życzenia od przedstawiciela gminy

Accessibility