Informacja

W roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,                  o których mowa w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalone przez dyrektora szkoły na rok szkolny 2019/2020, zostają zmienione i przeznaczone na dni, w których w szkole odbywać się będą egzaminy ósmoklasisty.

I tak zamiast dni 21 kwietnia, 22 kwietnia, 23 kwietnia 2020 roku egzamin ósmoklasisty odbędzie się w terminach:

  • 16 czerwca 2020 (wtorek), godz. 9:00 – język polski
  • 17 czerwca 2020 (środa), godz. 9:00 – matematyka
  • 18 czerwca 2020 (czwartek), godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Dni te będą dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej im. A. Delonga w Kunach.

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Accessibility