KARTKA Z KALENDARZA –URODZINY PATRONA

14   grudnia

to jednocześnie  dzień  imienin  i  urodzin  naszego  Patrona

Pana  Alfreda  Delonga.

Z  tej  to okazji   przedstawiciele  Samorządu  Uczniowskiego  w  dowód  wdzięczności  za  zasługi  dla  Śp. Pana  Alfreda   zapalili   znicze  pod  szkolnym  pomnikiem.

Warto  również  w  tym  miejscu  przypomnieć  pokrótce  życiorys  naszego Patrona

Alfred  Delong urodził się 14 grudnia 1902 r.

 Do  naszej  miejscowości  przybył   w 1921 r. 

 Od  1 września tego roku rozpoczął   pracę w zawodzie nauczyciela

w 4-klasowej Szkole Powszechnej w Kunach.

W dniu 1 lipca 1925 r. został mianowany podporucznikiem rezerwy  z przydziałem mobilizacyjnym do 68 pp we Wrześni.

19 III 1939. W VIII 1939 zmobilizowany do WP i wcielony do 68 pp.

Od   1 września 1939  pełnił   funkcję dowódcy  plutonu  łączności  III baonu.

Ewidencyjnie podlegał PKU Konin.

Uczestnik walk nad Bzurą, potem walk odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej.

Poległ   w  Brochowie  na  skutek  trafienia  serią  niemieckiego  CKM-u.

 Pośmiertnie  w  listopadzie 1966r. został  odznaczony  Krzyżem  Walecznych   za  całokształt  walk   w kampanii 1939r.

 20  maja  1997r. obyło  się  uroczyste  nadanie  imienia  Pana  Delonga  naszej  Szkole.

 14 grudnia 2001 r. odbyła się symboliczna ceremonia pogrzebowa.

Na cmentarzu parafialnym w Kunach złożono doczesne szczątki patrona Szkoły Podstawowej w Kunach – Alfreda Delonga.

Z  całą   pewnością  postać  Pana  Alfreda  uznać  można  za  wzorzec  osobowy  naszej  małej  ojczyzny.

Agnieszka Lipska

 

 

 

 

 

Accessibility