Komunikat !!!

Szanowni Państwo !!!

Zagadnienia do pogłębiania i utrwalania wiedzy przez uczniów będą wysyłane przez e-dziennik lub umieszczane na stronie szkolnej- zgodnie z  zaleceniami MEN.

Jacek Grzelak

Accessibility