MALARSTWO OLEJNE

Malarstwo olejne – technika malarska, posługująca się farbami olejnymi.

A  dokładniej  technika polegająca  na pokrywaniu  płótna, deski lub innego podłoża malarskiego  farbami  składającymi się z oleju lnianego i odpowiednich pigmentów.

W Europie moda na malowanie obrazów olejnych została zapoczątkowana przez flamandzkich artystów.

Malarstwo olejne ma bardzo dużą swobodę w doborze i mieszaniu barw, uzyskiwaniu efektu matu lub połysku. Obrazy olejne cechuje też duża trwałość.

Pod koniec XX wieku dokonano przełomu technologicznego, tworząc farby wodorozcieńczalne.

Od początku cywilizacji człowiek korzystał z barwników i pigmentów dostępnych       w najbliższym mu otoczeniu, pozyskiwanych z ziemi, roślin czy zwierząt.

Najwcześniejsze pigmenty wykonywano z kolorowych wytworów natury – biel z kredy, czerwienie, żółcienie i brązy z glinek: ochry i ugru.

Ciemne barwniki uzyskiwano z sadzy i węgla drzewnego.

Pigmenty  były  pozyskiwane także  z muszli ( np. purpura  tyryjska) , kamieni  szlachetnych ( np. malachitu)

Od XIX – wiecznej rewolucji przemysłowej większość pigmentów i barwników dostępnych na rynku wytwarzana jest sztucznie.

Uczniowie  klasy  VI  wcielili  się  w  malarzy z dawnych  czasów i  próbowali  swoich  sił  w malarstwie  olejnym. Poznali  nazwy  kolorów  takich  jak : cynober, ugier, ochra, umbra palona, siena palona, indygo, ultramaryna,  których  dziś  raczej  powszechnie  się  nie stosuje.

Dawne   naturalne  pigmenty zastąpiły  bardziej  współczesne  i tak np. kolor  czarny  uzyskaliśmy  z  szadzy, kolor  czerwony z  papryki, kolor  żółty z  kurkumy, kolor  kremowy z imbiru, a brązowy z  kawy  rozpuszczalnej.

Doświadczenie  tego  rodzaju  dało  uczniom  wyobrażenie  jak w danych  czasach  trudno było  pozyskać niektóre  barwniki ze względu na  ich wysoką  cenę.

Tym  samym  dowiedzieli  się, że  życie  i  twórczość  dawnych malarzy  nie należały  do  łatwych.

A.Lipska

 

  

Accessibility