Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Konwencja o Prawach Dziecka, uchwalona przez Organizację Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., to bez wątpienia najważniejszy dokument chroniący prawa dziecka.

Największe słowa uznania należą się Januszowi Korczakowi, który już w okresie międzywojennym przedstawił koncepcję dziecka  jako autonomicznej osoby, posiadającej swoje własne  prawa.

Jednocześnie wskazał na dziecko jako podmiot, zarówno w rodzinie, społeczeństwie, jak i w państwie.

Ta myśl legła u podstaw Konwencji  o Prawach Dziecka.

Lista praw dziecka zawiera  m.in.:

  • Prawo do  miłości
  • Prawo do życia i rozwoju
  • Prawo do tożsamości i identyczności (prawo do nazwiska, imienia)
  • Prawo do wychowywania w rodzinie
  • Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa
  • Prawo do godności i szacunku
  • Prawo do ochrony życia
  • Prawo do opieki zdrowotnej
  • Prawo do wypoczynku i czasu wolnego, zabawy
  • Prawo do nauki.

W  ramach  zajęć   przedszkolnych  poświęconych   tej  tematyce       oraz   w  ramach  współpracy  z  rodzicami, powstała  cudowna  galeria  prac  wychowanków  prezentujących   swoje  prawa.

Dziękujemy  dzieciom  za  wykonanie  prac  plastycznych, a  także wspaniałym  rodzicom   za  podjęcie  tej  inicjatywy.

Nauczycielki  oddziału  przedszkolnego

 

 

Accessibility