Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

„Żołnierze Wyklęci” „Żołnierze Niezłomni”  to antykomunistyczny, niepodległościowy ruch   partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Sowieckiemu.  Żołnierze podziemia niepodległościowego toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce, między innymi z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa.

„Wyklęci – Niezłomni”  mają swoje święto 1 marca. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się krótka prelekcja dla uczniów  klas 4 – 8 na temat ich  tragicznych losów. Uczniowie mogli obejrzeć nie tylko prezentację, ale także filmy przygotowane przez IPN na temat Danuty Siedzikówny  „Inki” i Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.

Na zakończenie odbyły się ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę, układanie puzzli oraz quiz  wiedzy.

Cześć ich pamięci.

Renata Jaśkiewicz

 

 

 

Accessibility