Organizujemy teatr klasowy

Edukacja wczesnoszkolna zapewnia naszym dzieciom mozliwości przyjaznej nauki i zabawy. Poza kształtowaniem umiejętności społecznych i intelektualnych, dużo miejsca w programie kształcenia zajmuje wychowanie przez sztukę.

Efektem są nie tylko dzieła artystyczne małych twórców, ale również rozwój zainteresowań estetycznych.

Zgodnie zatem z tą ideą uczniowie z klasy pierwszej realizując w tym tygodniu temat : „Organizujemy klasowy teatr”

mieli za zadanie wykonać kukiełkę z drewnianej łyżki a potem metodą dramy zainscenizować scenki z udziałem powstałych kukiełek. Ćwiczenia tego typu pozwalają dzieciom na odzwierciedlenie własnych przeżyć i doznań oraz swobodną improwizację.

Poprzez wyobrażenia, dziecko odkrywa także swoje przeżycia i potrzeby. Cóż więcej dodać – zabawa była przednia,

a pomysłowość dzieci niebywała.

Dzięki efektom specjalnym w naszym teatrze działy się czary ….

Agnieszka Lipska

dzieci z kukiełkami dzieci z kukiełkami dzieci z kukiełkami dziewczynka z kukiełką dziewczynka z kukiełką dziewczynka z kukiełką dziewczynka z kukiełką dziewczynka z kukiełką dzieci robią kukiełki dzieci robią kukiełki dzieci z kukiełkami

Accessibility