Ósmoklasiści na pikniku naukowym „Wiosna z Techniką” w Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku

Technik elektronik, elektryk, mechatronik, logistyk, handlowiec czy technik grafiki i poligrafii cyfrowej, fryzjer, ślusarz, stolarz to tylko niektóre kierunki w ofercie Zespołu Szkół Technicznych w Turku, które uczniowie klasy ósmej mogli poznać podczas „Drzwi Otwartych” w dniu 26.04.2022r.
Ufamy, iż ta wizyta pomoże uczniom klasy ósmej w wyborze dalszej drogi kształcenia.

 

Accessibility