Poznajemy techniki malarskie

Dripping (ang. drip – kapać) – technika malarska w  malarstwie  abstrakcyjnym polegająca na pokrywaniu poziomo leżącego płótna farbami   skapującymi  z  pędzla.

Inicjatorem  tej  techniki  był  amerykański malarz  Jackson Pollock ( 1912-1956) .

Była to najbardziej radykalna metoda malarska,  tzw. malarstwo  gestu.

W  malarzy  abstrakcyjnych  mieli  okazję  wcielić  się  uczniowie  klasy  VI , którzy  „malowali”

w  ten sposób  koszulki. Podczas  zajęć,  które  odbyły  się  w  plenerze, powstały  niezwykłe  uczniowskie  dzieła  sztuki. A sami  uczniowie  świetnie  się  przy tym  bawili.

Agnieszka Lipska

 

Accessibility