Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa Minister Edukacji Narodowej przesłał rekomendacje dla Dyrektorów szkół, aby:

  • porozmawiać z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • zaapelować do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
  • poinformować ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
  • poinformować rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  • powiadomić rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, U. 2017, poz. 1368);
  • sprawdzać na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

W związku z tym w naszej szkole odbył się apel na którym uczniowie zostali zapoznani przez Dyrektora szkoły p. Jacka Grzelaka z powyższymi rekomendacjami. Podczas spotkania zwrócono też uwagę na sposób i częstotliwość mycia rąk przez dzieci.

 

 

Accessibility