Rocznica śmierci Patrona szkoły

Wrzesień dla każdego Polaka kojarzy się z wybuchem II wojny światowej.
Kampania wrześniowa to powszechnie przyjęta nazwa obrony terytorium Polski przed atakiem wojsk III Rzeszy i ZSRR, trwającej od 1 września do początków października 1939 roku, a będącej początkiem wojny.
Żołnierze Września są w tradycji historycznej symbolem heroicznych obrońców z bezprzykładną determinacją stawiających czoło wielokrotnie liczniejszym siłom wroga (np. obrona Westerplatte).
17 września dla naszej społeczności jest szczególni ważny. Tego dnia obchodzimy rocznicę śmierci jednego z tych żołnierzy-naszego Patrona.
Z tej okazji uczniowie wysłuchali prelekcji o kampanii wrześniowej, uczcili pamięć pomordowanych i samego Patrona Alfreda Delonga minutą ciszy.
Natomiast delegacja SU zapaliła symboliczny znicz pod obeliskiem naszego bohatera.
Opiekunowie SU
Accessibility