Rocznica Zbrodni Katyńskiej

 

13 kwietnia obchodzimy rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

5 marca 1940 r. na wniosek szefa NKWD Ławrientija podjęto uchwałę o rozstrzelaniu polskich oficerów więzionych w obozach na terenie Związku Sowieckiego.

Osoby uwięzione to również polska inteligencja – lekarze, prawnicy, nauczyciele szkolni i akademiccy, inżynierowie, literaci, dziennikarze, działacze polityczni, urzędnicy państwowi.
Egzekucje trwały do maja 1940 roku.
Natomiast dokładnie 13 kwietnia 1943 roku w Berlinie ujawniono informację o znalezieniu przez Niemców w Katyniu masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez sowieckie NKWD.

Jednak do zbrodni strona rosyjska przyznała się dopiero 13 kwietnia 1990 r. nazywając ją „jedną z cięższych zbrodni stalinizmu”.
W celu upamiętnienia Zbrodni Katyńskiej uczniowie klas V-VIII wysłuchali prelekcji, obejrzeli XI wystawę szkolną poświęconą tej tematyce oraz uczcili minutą ciszy pamięć pomordowanych osób.

Accessibility