“Spotkanie z wykładowcą akademickim”

13 lutego, uczniowie klas VI, VII i VIII mieli okazję spotkać się z Panem Krzysztofem Kupińskim, Dyrektorem Generalnym Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie, w której także wykłada logikę, etykę i filozofię.
Podczas spotkania zaangażował uczniów w dyskusję na temat pojęć takich jak państwo, naród, obywatelstwo i narodowość, korzystając z metody skojarzeń.
Społeczność szkolna jest bardzo zadowolona z tej formy zajęć i składa serdeczne podziękowania Panu Krzysztofowi za przekazanie wiedzy w tak ciekawy sposób.
Accessibility