Stypendia

28 października 2015 roku dwie uczennice klasy 6 naszej szkoły otrzymały stypendium Wójta Gminy Władysławów za bardzo wysokie wyniki  w nauce oraz osiągnięcia w konkursach szkolnych za poprzedni rok szkolny.

Joanna Knebel uzyskała średnią ocen 5,4 oraz posiada osiągnięcia w dziedzinie piosenki  i matematyki.

Natalia Kostrzewska uzyskała średnią ocen 5,3 oraz posiada osiągnięcia w dziedzinie plastyki i matematyki.

Serdecznie gratulujemy!!!

Marzena Świderska

Accessibility