Światowy Dzień Rzucania Palenia

Ideą obchodów jest zwrócenie uwagi całego społeczeństwa na społeczne i ekonomiczne skutki palenia tytoniu, a przede wszystkim na skutki zdrowotne spowodowane paleniem papierosów, a w ostatnich latach również e-papierosów.
Akcja informacyjno-edukacyjna na na celu zachęcanie osób palących do zaprzestania palenia oraz zwrócenie uwagi na fakt, że osoby niepalące (w tym dzieci) mają prawo do przebywania w przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego, bez narażania na tzw. „bierne” palenie.
Accessibility