Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

W dniu 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.
W tym roku przewodnie hasło to: „Zdrowie Psychiczne jest Powszechnym Prawem Człowieka”. W naszej szkole przez cały tydzień odbywały się prelekcje dla wszystkich uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego.
Uczniowie mogli dowiedzieć się jak dbać o dobrostan psychiczny oraz jak radzić sobie ze stresem. Zgodnie z definicją WHO zdrowie psychiczne oznacza nie tylko brak zaburzeń czy choroby, ale także potencjał psychiczny człowieka, umożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb, osiąganie sukcesów, czerpanie radości i satysfakcji z życia, sprzyjający nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi oraz aktywnemu udziałowi w życiu społecznym.
 
Accessibility