Święto Drzewa w naszej szkole

W tym roku szkolnym,  podobnie jak w minionym,  nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję sadzenia drzew zorganizowaną z okazji obchodzonego 10 października Święta Drzewa. Dzięki życzliwości Nadleśnictwa w Turku otrzymaliśmy  kilkanaście sadzonek świerka i sosny (za co serdecznie dziękujemy), które wspólnie zasadziliśmy wzdłuż ogrodzenia szkolnego.

Na zakończenie warto przypomnieć, że drzewa, jako największe rośliny na Ziemi, najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają też  niezwykle ważną rolę w przeciwdziałaniu powodziom i  spowalniają procesy erozji. Stanowią  najważniejszy składnik lasu, gdyż tworzą  środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego.

R. Jaśkiewicz

 

 

 

 

 

Accessibility