VIII Szkolna Wystawa Historyczna “ZBRODNIA POMORSKA”

 
Uczniowie klas starszych naszej Szkoły mieli dziś okazję zapoznać się z fragmentem historycznej rzeczywistości mającej miejsce na początku II wojny światowej. Mowa o “Zbrodni pomorskiej”.
 
Pojęcie „Zbrodni Pomorskiej 1939 roku” obejmuje akty eksterminacji bezpośredniej dokonane na ludności polskiej od września do grudnia 1939 r. (w niektórych miejscach do początku 1940 r.) przez oddziały Volksdeutscher Selbstschutz, przy aktywnym wsparciu Wehrmachtu i SS.
 
Była to akcja zaplanowana i masowa przeprowadzona na terenie ponad 400 miejscowości położonych w przedwojennym województwie pomorskim, w której zastosowano specjalne techniki zabijania. Ofiarami byli obywatele polscy narodowości polskiej i żydowskiej, przedstawiciele różnych warstw społecznych: inteligencji, duchowieństwa, robotników i właścicieli ziemskich i osoby chore psychicznie.
 
 
 
 
 
 
 
 
Accessibility