Warsztaty garncarskie

9  marca mieliśmy okazje gościć w naszej  Szkole Pana Łukasza Dzieciątkowskiego, który przeprowadził  warsztaty  garncarskie  dla uczniów. Pasja do tego  rodzaju  sztuki  pojawiła  się  u Pana  Łukasza  już  w dzieciństwie. W wieku  kilkunastu  lat  wykonał  już  swoje  pierwsze  prace.

Atutem takich warsztatów jest zapoznawanie  z  zapomnianymi już  i dawno  niekultywowanymi dziedzinami sztuki.

Mało kto  wie, że  jest  bardzo  wiele  zastosowań  takich warsztatów  garncarskich.

Techniki  garncarskie  znajdują  zastosowanie  w takich dziedzinach jak: rehabilitacja, techniki relaksacyjne, edukacja ekologiczna, archeologia doświadczalna, agroturystyka, gastronomia.

Podczas  warsztatów  uczniowie  dowiedzieli  się  jak musi  być  przygotowana  glina, by można  z  niej  było  wykonywać  przedmioty  użytkowe. Po  wstępnej  prelekcji  natomiast  uczniowie  mieli  okazję  samodzielnie  wykonać  dowolne  rzeczy  w  glinie  tzw. metodą  wałeczkową  oraz  na  prawdziwym  kole  garncarskim.

To była nie lada zabawa i twórcze wyzwanie. Po zajęciach uczniowie czuli wielką twórczą satysfakcję.

Dodać  należy, że  rzemiosło garncarskie jest znane na ziemiach polskich od ponad tysiąca lat. Zawód, który niegdyś był jednym z najważniejszych, obecnie  jest  prawdziwym  kunsztem.

Dziękujemy Panu  Łukaszowi  za  wprowadzenie  uczniów  w  arkana  tej  sztuki.

 A.L.

 

 

 

 

 

Accessibility