Wiwat Maj, 3 Maj

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą.
Wprowadzała ona zmiany zgodne z ideami oświecenia.
Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców.
Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym.
Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta.
Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego.
Społeczność naszej Szkoły również upamiętniła uroczystość uchwalenia Konstytucji poprzez recytację wierszy oraz pieśni patriotyczne, które zaprezentowali uczniowie klas IV, V, VI, VII oraz VIII.
Serdeczne podziękowania dla Pani Ewy Witaszczyk, Renaty Grzelak, Kamili Żółtyszek za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniach.
Agnieszka L.
 
Accessibility