Wizyta w Urzędzie Gminy

Po reformie samorządowej z 1990 roku gmina, która w PRL-u była tylko jednostką podziału terytorialnego państwa. GMINA ‒ podstawowa jednostka samorządu terytorialnego kraju w której władzę sprawują przedstawiciele ogółu mieszkańców również jednostka podziału terytorialnego. Organem stanowiącym i kontrolnym samorządu gminnego jest rada gminy a wykonawczym wójt (w gminach wiejskich burmistrz (w miastach) lub prezydent miasta w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców).
Podczas wyjazdu edukacyjnego uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej im. A. Delonga w Kunach dzięki uprzejmości Pani Wójt oraz pracowników Urzędu Gminy Władysławów, zapoznali się ze strukturą samorządu terytorialnego. Kto finansuje szkołę, kto jest odpowiedzialny za drogę, czyją własnością jest dom kultury- tego wszystkiego dowiedzieli się ósmoklasiści.
Uczniowie wraz z wychowawcą składają serdeczne podziękowania dla Pracowników Urzędu Gminy.
Podziękowania należą się również Pani Edycie Rąblewskiej oraz Pani Lidii Uznańskiej za zaangażowanie.
Accessibility