Wrzesień’39 – Pamiętamy

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa
do przyszłości”.

Józef Piłsudski

 

Wrzesień dla Polaków jest miesiącem szczególnym, bowiem wówczas wspominamy tragiczne wydarzenia
z 1939 roku.

Był taki wrzesień…, kiedy zamiast szkolnego dzwonka dzieci,  młodzież i nauczyciele usłyszeli odgłosy bombardowań i huk dział. Był taki wrzesień, kiedy Niemcy i ZSRR napadły na Polskę. Rozpoczęła się tym samym II wojna światowa – najstraszliwszy kataklizm w dziejach XX wieku.

Do jednej z największych bitew wrześniowych doszło nad rzeką Bzurą. Walczył tam i zginął patron naszej szkoły – Alfred Delong.

Dramat WRZEŚNIA jest przestrogą dla obecnych i przyszłych pokoleń. Musimy pamiętać o wielkich bohaterach, ponieważ wiemy, że naród, który zapomni o swej przeszłości, skazany będzie na bolesne doznania.

Nasz wieszcz narodowy – Adam Mickiewicz napisał: „Jeżeli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij
o mnie”. Niech na zawsze w naszych sercach pozostaną imiona Tych, którzy życie oddali za Ojczyznę.
To dzięki nim możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce. Niech ich niezłomna i bohaterska postawa będzie dla nas wzorem do naśladowania. Chwała bohaterom!

Renata Grzelak i Magdalena Kasprzak

 

Accessibility