Wycieczka krajoznawcza

8 listopada uczniowie starszych klas naszej szkoły wzięli udział w jednodniowej wycieczce krajoznawczej. Pierwszym punktem naszego wyjazdu była wędrówka podziemną trasą turystyczną wydrążoną  na głębokości około siedemset metrów pod ziemią w kopalni soli w  Kłodawie. Podczas dwugodzinnego spaceru podziwialiśmy  podziemne korytarze,  wyeksploatowane solne komory, spotykaliśmy górników idących do pracy,  obejrzeliśmy kaplicę św. Kingi – patronki górników, salę koncertową oraz grotę Drakuli.

Po obejrzeniu kopalni soli w Kłodawie  udaliśmy się do byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Tam nasi uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej dotyczącej życia w czasie II wojny światowej, obejrzeli wystawę muzealną, pozostałości zabudowy obozowej oraz cmentarzysko znajdujące się w lesie rzukowskim, na którym znajdują się prochy około 200 tysięcy ludzi zamordowanych w obozie przez Niemców  latach 1939 – 45, przede wszystkich Żydów, a także Cyganów, Sinti, Polaków,  jeńców radzieckich oraz dzieci czeskich.

Myślę, że wycieczka dostarczyła naszym uczniom wielu niezapomnianych wrażeń. Była też niecodzienną i  wartościową  lekcją historii i geografii.

Renata Jaśkiewicz

 

 

 

Accessibility