Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zakończenie  roku  szkolnego  to  moment  wyczekiwany   przez  wszystkich  uczniów.

I  tak  było  tym razem w naszej  szkole.

Szkolne  mury  pożegnali  uczniowie  klasy VIII   wierszami, piosenką  i  podziękowaniami  dla  swojej  wychowawczyni.

Wielu  wychowanków  otrzymało nagrody  i  wyróżnienia   za  pilną  naukę , pracę  na rzecz  szkoły, udział  w konkursach, wolontariat. Listy  gratulacyjne  otrzymali  również  rodzice.

Naręcze  kwiatów  i   słowa  podziękowań  otrzymała  Pani  Dyrektor  Hanna  Wróbel  od  wszystkich  nauczycieli, Samorządu   uczniowskiego, Rady  Rodziców,  Pani Wójt  Elżbiety Klanowskiej  oraz  od Radnych  i  Pana  Sołtysa  za  wiele  lat  zarządzania  szkołą.

Radość  i  euforia  mieszała  się  ze  łzami  wzruszenia.

Wszystkim  bez  wyjątku  życzymy  zasłużonych  wakacji  pełnych  słońca  i   radości.

Agnieszka Lipska

 

 

 

Accessibility