Akcja ewakuacyjna

Dnia 10 października br. odbyła się w Szkole Podstawowej im.A.Delonga w Kunach próbna ewakuacja całej placówki.
W akcji ewakuacyjnej uczestniczyli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunach.
Dzięki szybkiej , sprawnej , przeprowadzonej zgodnie z procedurami BHP i P.POŻ. cała akcja przebiegła nadzwyczaj dynamicznie i profesjonalnie.
Uczniowie wraz z nauczycielami mieli okazję zobaczyć precyzyjnie przeprowadzoną akcję ratunkową i zabezpieczenie budynku szkoły.
Oczywiście nikomu nic się nie stało. Cała akcja miała charakter ćwiczeń , aczkolwiek bardzo pożytecznych i potrzebnych.
Dziękujemy bardzo serdecznie druhom OSP Kuny za wspomaganie Szkoły
i profesjonalnie przeprowadzaną ewakuację.

Agnieszka Lipska

Accessibility