Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela, obchodzony jest corocznie   14 października.  Jest  on  okazją  do  podkreślenia  wiodącej  roli  nauczycieli  w  zapewnieniu najwyższej jakości  edukacji  na  wszystkich poziomach  nauczania.

To  dzień  upamiętniający  rocznicę powstania Komisji  Edukacji   Narodowej  założonej  przez Stanisława  Augusta Poniatowskiego.

Działała  w  latach 1773-1794. Stworzyła  nowoczesną  strukturę organizacyjną oświaty – od  szkół elementarnych poprzez gimnazja aż do wyższych uczelni. Reforma objęła programy nauczania,  do których  wprowadzono  elementy nauk  przyrodniczych, historii  i  geografii  Polski, naukę  języka ojczystego, wychowanie obywatelskie. Komisja powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które zajęło  się  przygotowywaniem  podręczników.

Zamawiano  je  u  wybitnych  uczonych  polskich  oraz tłumaczono najlepsze  opracowania zagraniczne. Komisja uregulowała  również  podstawy  prawne zawodu nauczycielskiego  oraz stworzyła  pierwsze  szkoły  kształcące pedagogów.

Kres  działaniom  Komisji  Edukacji  Narodowej  położyła  utrata  niepodległości  Polski,  ale wiele rozwiązań wprowadzonych  przez nią  ma  swoją  kontynuację.

Od   1982 roku   14  października  obchodzony jest pod nazwą Dnia Edukacji Narodowej. Wówczas wprowadzono przepis, że dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty.

W  tym  dniu   uczniowie składają  swoim  wychowawcom  życzenia  oraz  kwiaty.

W  naszej  Szkole  z  tej  okazji Samorząd Uczniowski  wraz  z  opiekunami  przygotował  uroczystą  Akademię. Uroczystość   Dnia  Nauczyciela   uświetnili  swoją  obecnością  Panie  z  Koła  Gospodyń  Wiejskich, Rada  Rodziców, Pan   Sołtys, Pan  Radny  a także  przedstawiciele  Gminy   w  osobach Pani   Elżbiety  Marciniak  i  Pana  Tomasza Rajczyka – Sekretarza Gminy Władysławów. Wdzięczność   dla  pracy wszystkich  pracowników   szkoły  została  wyrażona  w formie  życzeń, śpiewu  i  tańca.

Również   Pan  Dyrektor   w  sposób    szczególny    podziękował     za    pracę  nauczycielom    i  pracownikom  szkoły.

Za  pomoc  w  przygotowaniach   uczennic    do  śpiewu   i  tańca   dziękujemy Pani  Ewie  Witaszczyk   oraz  Pani  Martynie  Wolnej   z  Rytmix  Dance  Studio.

 

                                                                                               Samorząd    Uczniowski

K. Żółtyszek,  A. Lipska

Przemowa-Pana-Dyrektora  Rada-Pedagogiczna

Podziękowania-dla-n-l  Odpytywanie-na-lekcji

DEN-SP-KUNY  Kadra-Pedagogiczna

taniec-Amandy

Accessibility