EKONOMIA NA CO DZIEŃ, CZYLI JAK DECYDOWAĆ O PIENIĄDZACH – spotkanie z pracownikiem banku

Z   finansami   i ekonomią   każdy  w  pewnym  momencie  swojego  życia  będzie  się  musiał zmierzyć, choćby na polu domowym, planując swoje wydatki  i  domowy  budżet. Tak naprawdę więc trzeba  mieć pewną  wiedzę, doświadczenie  i  wyczucie, by  udało  się   doskonale  sobie na tym  polu  radzić. Konieczne  jest  takie przygotowanie się  do tego,  by  można  było  w  jaki  najlepszy  sposób  radzić sobie z planowaniem domowego  budżetu. Tylko dzięki temu uda  się  uniknąć  zobowiązań, w  postaci pożyczek  do  spłacania.

Ale  ekonomia  to nie  tylko  budżet  domowy. To  również mądre  inwestowanie  pieniędzy  w  taki  sposób,  by powiększyć   ich  pulę.

Jak  to  robić  i  czy  w  ogóle  jest  to  możliwie? Okazuje  się , że  jest.

O sposobach  inwestowania  kapitału  dowiedzieli się  uczniowie  klasy  VIII podczas  spotkania z Panem Mariuszem  Lipskim,  notabene  absolwentem  naszej  szkoły, obecnie  pracownikiem  banku, który  jest  młodszym  specjalistą ds.  bankowości  detalicznej.

Uczniowie  poznali  podstawowe  prawa  rządzące  giełdą  papierów  wartościowych oraz  produktami bankowymi, takimi   jak : akcje, obligacje, fundusze  inwestycyjne, lokaty, konta  oszczędnościowe.

Zajęcia  miały  charakter  interaktywny, tzn. uczniowie  mieli  okazję   zadawać  pytania  naszemu  gościowi,  ale  również  mogli  wykazać  się  wiedzą  w  tym  temacie  odpowiadając  na pytania  Pana Mariusza.  Uczniowie  poznali  zasady  funkcjonowania  banków  oraz  zalety   korzystania  z usług bankowych.

     Reasumujączarządzanie  kapitałem,  należy  do  kompetencji, które  pozwalają  na  świadome  korzystanie  z  oferty  rynku  stosownie  do  indywidualnych  potrzeb  każdego  człowieka.

Zmieniająca się  rzeczywistość  społeczna  i ekonomiczna  nakreśla  standardy  poziomu  życia.  Od  tego  jaki   poziom  życia osiągniemy  zależy  od  nas  samych, od  naszej  wiedzy i  umiejętności   wykorzystania  jej  w praktyce.

 

                                                                                                                                          Agnieszka  Lipska

 

 

Accessibility