Komunikat

Drodzy Rodzice!

Rozpoczął się trudny czas tzw. zdalnego nauczania. Biorąc pod uwagę doświadczenia
z kształcenia na odległość z poprzedniego roku szkolnego, wprowadziliśmy w naszej szkole pewne zasady obowiązujące podczas łączeń.

Każdy uczeń „przychodzi” na zajęcia zgodnie z planem lekcji, wykorzystując platformę Teams, wchodząc na umówione spotkanie poprzez kalendarz. Wcześniej zapoznaje się ze scenariuszem lekcji, który znajduje się na stronie internetowej szkoły pod linkiem „Zdalne nauczanie w czasie kwarantanny” w zakładce swojej klasy. Po połączeniu się z nauczycielem i klasą włącza kamerę oraz mikrofon i nie wyłącza ich do końca zajęć. Ułatwi to pracę zarówno nauczycielom, jak
i uczniom. Poza tym nauczyciel prowadzący zajęcia musi mieć pewność, że uczeń w nich uczestniczy. Na tej podstawie ustalana będzie także frekwencja, która wpisywana będzie
do dziennika elektronicznego. W ten sposób będziecie Państwo otrzymywać informację zwrotną o nieobecności bądź obecności Waszych dzieci na lekcjach.

Jeżeli Rodzice nie mogą zapewnić swoim dzieciom warunków do pracy zdalnej w domu (trudności lokalowe, brak odpowiedniego sprzętu komputerowego lub internetu), to zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. dyrektor jest zobowiązany do zorganizowania dla ucznia zajęć w szkole lub umożliwienia mu realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Jacek Grzelak

 

Accessibility