Konkurs

Wojewódzki Konkurs Budowy i Pilotażu Latawców

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego, w tym również artystycznych do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Budowy i Pilotażu Latawców 2020.

Konkurs jest przeprowadzany w formie zdalnej z zastosowaniem platformy moodle i obejmuje trzy elementy. Zadaniem uczestnika jest:

A. Zaplanowanie, naszkicowanie, wykonanie rysunku konstrukcyjnego i samodzielne wykonanie latawca w jednej z czterech kategorii modeli z opisem etapów tworzenia:

  1. latawce kieszonkowe,
  2. latawce płaskie,
  3. latawce skrzynkowe,
  4. latawce specjalne i niezwykłe.

B. Wykonanie startu, samodzielne pilotowanie latawca i sprowadzenie go na ziemię w sposób kontrolowany.
C. Rozwiązanie testu na platformie konkursowej (20 pytań zamkniętych).

Treści wspomagające uczestników w przygotowaniu się do konkursu zawarte są w załączniku nr 1 do regulaminu oraz na platformie konkursowej https://wko.moodle.org.pl/ . Dostęp do materiałów pomocniczych nie będzie wymagał zakładania konta.

Zgłoszenia ucznia do konkursu dokonuje dyrektor szkoły za pomocą formularza on-line dostępnego pod adresem http://wre.ko.poznan.pl/latawce/  do 6 listopada 2020 r.

Zapraszamy do udziału!

Stwórz latawca i wypuść go na wolność! Niech wzniesie się wysoko i poszybuje jak ptak!

Więcej na sronie:http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/10/wojewodzki-konkurs-budowy-i-pilotazu-latawcow/

Accessibility