Kurs I pomocy przedmedycznej dla uczniów

24.01.2020r.  gościliśmy w naszej  Szkole Strażaków  z OSP w Kunach, którzy przygotowali pokazy dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klasy VIII i V.

Panowie  strażacy w osobach  Przemysława Ptaka, Piotra Wojdak oraz  Pana Jakuba Spycha  (notabene niedawnego  absolwenta naszej  szkoły)  przybliżyli  podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Następnie zademonstrowali prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej w przypadku osób dorosłych.  W dalszej części pokazów wyjaśnili jak prawidłowo udzielać pomocy przy krwotokach, złamaniach, ranach i omdleniach; przy  zadławieniach u  małych  dzieci, ale  także  u  osoby  dorosłej  poprzez  wykonanie tzw. Rękoczynu  Heimlicha. Zaprezentowali  również  działanie  defibrylatora  AED.

Po uprzednim wysłuchaniu   rzeczowego  wykładu odnośnie udzielania pierwszej pomocy, uczniowie  mieli możliwość  wykorzystania  swojej wiedzy w  ćwiczeniach  praktycznych  na  fantomie.
Mamy nadzieję, że dzięki warsztatom uczniowie będą potrafili prawidłowo  zareagować  w  sytuacjach, gdy  zajdzie  konieczność  ratowania  zdrowia  i życia  poszkodowanych.

Dziękujemy  Druhom  z  OSP Kuny  za bardzo  ciekawą   lekcję, której  wartością  dodaną  jest  uświadomienie  młodym  ludziom  jak  ważne  jest  udzielenie  w porę  pomocy  potrzebującym.

Pamiętajmy że, obowiązek udzielenia pierwszej pomocy wynika z  przepisów prawa zawartych w kodeksie karnym art. 162. Nawet  jeśli  takie  warsztaty  nie  uczynią  z  kogoś  ratowników medycznych, to   pozwolą nabrać pewności w sytuacji, kiedy  trzeba  będzie  tej   pomocy  udzielić.

Agnieszka  Lipska

 

 

 

 

Accessibility