Mikołaj w przedszkolu

Mikołajki – tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie i prawosławiu. Do XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy. W 1969 roku w Kościele katolickim zniesiono święto, jest to już tylko tzw. wspomnienie dowolne.

Od średniowiecza w wigilię tego dnia święty Mikołaj przynosił dzieciom prezenty. Współcześnie w Polsce, nocą podkłada się dzieciom drobne upominki, małe zabawki a przede wszystkim słodycze*.

* Źródło-Wikipedia

Do   oddziału   Przedszkolnego  w Kunach  zawitał  dziś  św. Mikołaj z  ogromnym workiem  prezentów. Nim  jednak  dzieci  otrzymały upominki zaśpiewały dla Mikołaja piosenkę. Następnie Mikołaj zapytał każde  dziecko, czy było grzeczne.

Po  wręczeniu prezentów  przedszkolacy  podziękowali  św. Mikołajowi, na  którego  czekały  sanie, by mógł  jechać  do  innych    grzecznych  dzieci.

Agnieszka Lipska

Accessibility