Rekrutacja do klasy 1.

Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wójta Gminy Władysławów od 2 marca 2023 r.
do 23 marca 2023 r. odbywać się będą zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga
w Kunach. Nowością będą zajęcia (2 godziny  tygodniowo przez cały ośmioletni cykl kształcenia)
z wychowania fizycznego popularyzujące piłkę nożną.

Wnioski dostępne są w gabinecie dyrektora oraz na stronie internetowej szkoły.

Accessibility