Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

12 listopada świętowaliśmy w naszej szkole 97 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Zdajemy sobie sprawę z tego,że nasi przodkowie pozostawili nam niezwykle drogocenny testament-wolną i niepodległa Ojczyznę. Naszym obowiązkiem jest

więc  pamięć o naszych rodakach,którzy dbali o polskość i o Polskę walczyli.

W tym roku przypomnieliśmy sobie, jak Polacy w czasie zaborów przeciwstawiali się wynaradawianiu. Wracaliśmy pamięcią do czasów, kiedy polskie domy i rodziny były szczególnymi stróżami polskości. Mówiliśmy o wychowaniu dzieci w duchu patriotyzmu i szacunku dla bohaterów narodowych oraz polskich tradycji i obyczajów. Przywoływaliśmy nazwiska wybitnych rodaków,którzy głosili światu, że mimo zaborów Polska jest i nie umarła: Józefa Wybickiego, Fryderyka Chopina, Jana Matejkę i Henryka Sienkiewicza.

Rok 2015 został uznany za rok promocji literatury i czytelnictwa.

Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę stała się dla nas pretekstem do popularyzowania różnego rodzaju tekstów literackich (poetyckich, prozatorskich i popularnonaukowych) czytanych nie tylko przez uczniów, ale także przez nauczycieli.

Renata Grzelak

Accessibility