Otwarcie placu zabaw

To  co  zrobisz  dla  dzieci, one  zrobią  później  dla  społeczeństwa”

K.Menninger. 

Te  słowa  przyświecały  w dniu  9 listopada 2015r.   uroczystości   otwarcia  nowego placu zabaw, który  powstał  przy  Szkole  Podstawowej  w Kunach            w ramach  projektu systemowego „Modernizacja  oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów”. 

W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Władysławów, Pan Krzysztof Zając, przedstawiciele Urzędu Gminy, Pani Dyrektor Hanna Wróbel  i   przedszkolacy  wraz     z  wychowawczyniami.

Pani Dyrektor Hanna Wróbel  w  swojej przemowie podkreśliła  znaczącą rolę   edukacji  i  wychowania    dzieci   najmłodszych  poprzez   ruch   i  zabawę.

Słowa Wójta   skierowane do  Dyrekcji  i  uczniów  wyrażały  z  kolei   niezmierne  zadowolenie  z   realizacji   projektu.

Niezwykle podniosłym punktem uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi okalającej  plac zabaw   dokonane  przez  Wójta  Krzysztofa Zająca.

Chwili  tej  towarzyszyło wzruszenie   i  gromkie  brawa.

Na  zakończenie  uroczystości  dzieci wręczyły   Panu  Wójtowi  podziękowanie  za wspieranie  naszych  szkolnych   inicjatyw,  a  Pani Dyrektor podziękowały  za  właściwe  kierowanie  projektem    i  całym  procesem  rozbudowy.

Największym  jednak   wyrazem  wdzięczności   jest  uśmiech  na  twarzach dzieci  podczas  radosnych  zabaw  na   kolorowym  i  pięknym  placyku.

Agnieszka Lipska

Accessibility