Spotkanie z Policjantem z Zespołu do spraw Nieletnich

26  listopada  uczniowie   klasy  VII  i VIII  Uczniowie  zostali  zapoznani  z   najważniejszymi  przepisami zawartymi  w  Ustawie  o  Postępowaniu  w  Sprawach  Nieletnich  dotyczących  przeciwdziałania wszelkim  objawom  demoralizacji i  przestępczości  osób  nieletnich, czyli  w  wieku   od  13-17 r.ż.

Celem   spotkania  było  przedstawienie  konsekwencji  prawnych  popełniania  czynów karalnych przez  nieletnich. Uczniowie  dowiedzieli  się  jakie  jest  znaczenie  pojęć; demoralizacja, czyn  karalny, osoba  nieletnia.  Młodszy  aspirant Pan  Robert  Węs  z  Zespołu  do  spraw  Nieletnich  i  Patologii Wydziału Prewencji   z  Komendy  Powiatowej Policji  w  Turku   szczegółowo   omówił  problem  hejtu,  stalkingu,  które  to   na  pozór   niewinne, mogą   wyrządzić ogromne szkody. Przemoc  ta  jest  szczególnie  dotkliwa, ponieważ  kompromitujące  materiały,  ukradkiem  zrobione  zdjęcia, nagrane  na  telefon komórkowy  filmiki  docierają  za pomocą  sieci w  krótkim czasie do wielu  osób. Pouczył    o odpowiedzialności  karnej  za  używanie  słów  obraźliwych   w  miejscach  publicznych, odpowiedzialności  za  wymuszenia  i  rozboje,  za  niszczenie  mienia publicznego i  społecznego, a  nawet  uporczywe   przeszkadzanie  w  lekcjach i  wagarowanie.

Pan   Policjant  omówił   również  możliwe  środki wychowawcze  stosowane  przez  Sąd  oraz przedstawił   rodzaje  placówek   resocjalizacyjnych   uświadamiając  tym  samym   zebranym, że  błędy  popełniane  w  wieku młodzieńczym  mogą  mieć  swoje  odbicie w  dorosłym  życiu.

Sporo  czasu  Pan  Policjant   poświęcił   również    ciągle  aktualnemu  problemowi  dopalaczy,   a  także   tragicznych  w  skutkach  konsekwencjom  ich  zażywania, nakłaniając   tym  samym  uczniów  do  rozważnego  postępowania.

Były  to  niezwykle  pouczające i ważne  zajęcia  profilaktyczne  w  ramach  lekcji  wiedzy o  społeczeństwie i doradztwa   zawodowego  z  udziałem profesjonalisty.

Dziękujemy i zapraszamy do  dalszej współpracy.

                                                                                                            Agnieszka  Lipska

                                                                                                            Małgorzata  Suchanek

 

 

Accessibility